Tema
Debat

Du er blevet gift

Er du blevet gift, skal du tjekke din pension. Har du og din ægtefælle indrettet jer på to indtægter, kan der være behov for, at I sikrer jer økonomisk mod, at I mister en indtægt

Du eller din ægtefælle kan blive syge

Du og din ægtefælle bør overveje, hvordan I er stillet økonomisk, hvis en af jer mister arbejdsevnen. Kan I blive boende i jeres nuværende bolig? Kan I forsørge hinanden?

I kan sikre jer mod nedgang i jeres indtægt, der skyldes, at I bliver længerevarende syge eller invalide. I kan købe en invalidepension  

Du eller din ægtefælle kan dø tidligt

Har du og din ægtefælle indrettet jer, så I er afhængige af hinandens indtægt? Hvordan er I stillet økonomisk, hvis en af jer dør tidligt? Kan I blive boende i jeres nuværende bolig? Kan I hjælpe jeres børn på vej med uddannelse, første bolig mv.?  

I kan sikre jer økonomisk ved at købe en:

  • Livsforsikring - sikrer, at en eller flere af dine efterladte får et engangsbeløb eller en månedlig udbetaling over en årrække 
  • Børnepension - sikrer, at der udbetales et beløb til dine børn 
  • Ægtefællepension - sikrer, at din ægtefælle kan få en månedlig udbetaling over en årrække 

Kontakt dit pensionsinstitut, hvis du vil vide mere.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.