Tema
Debat

Du har fået en samlever

Du bør overveje, om din pension skal ændres eller suppleres, hvis du har fået en samlever

Du eller din samlever kan blive syg

Har I købt en fælles bolig, kan der være behov for at sikre, at I hver især kan blive boende, hvis den ene mister sin arbejdsevne. I kan hver især købe en invalidepension. 

Du eller din samlever kan dø tidligt

I skal overveje, hvordan I økonomisk er stillet, hvis den ene af jer dør tidligt. I kan sikre hinanden økonomisk ved at købe en forsikring:

  • Samleverpension - udbetales i månedlige beløb
  • Krydsliv - udbetales som et engangsbeløb 

Tjek hvem der får din pension, hvis du dør

Det vil ofte fremgå af din pension, at den udbetales til dine nærmeste pårørende, hvis du dør tidligt. Din samlever er kun din nærmeste pårørende, hvis du har aftalt det med dit pensionsinstitut efter 1. januar 2008. Har du ikke det, skal du kontakte dit pensionsinstitut, hvis din pension skal udbetales til din samlever.  

Har I skrevet testamente?

Du og din samlever arver ikke automatisk hinanden. Har I købt bolig sammen, er det din samlevers arvinger, der arver din samlevers andel af boligen. I bør derfor overveje at skrive testamente. I testamentet aftaler I, hvordan I skal arve hinanden. Se mere om jeres muligheder - læs arvepjece - afsnittene samlever med børn og samlevere uden børn, underafsnittet "ønsker du at oprette et testamente til fordel for din samlever?".

Vil I oprette et testamente, bør I kontakte en advokat. 

Flytter I fra hinanden

Hvis du og din samlever flytter fra hinanden, skal I dele jeres ejendele. Det kan være svært at blive enige, hvis I ikke er på talefod. Derfor er det vigtigt på forhånd - mens I stadig er gode venner - at aftale, hvordan I skal dele jeres ejendele. Det er særlig vigtigt, hvis I har børn eller fælles økonomi. I kan oprette en samlivsoverenskomst og en samejeoverenskomst.  

Det kan være en god idé at bede en advokat om hjælp. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.