Tema
Debat

Du kan supplere de offentlige pensioner

Er de offentlige pensioner store nok til, at du kan forsørge dig selv og din familie, hvis du ikke længere kan arbejde? Vil I have råd til at leve, som I gør nu? Kan I blive boende i jeres nuværende bolig? Du kan supplere de offentlige pensioner ​

Invalidepension - giver en indtægt, hvis din evne til at arbejde nedsættes

Med en invalidepension eller en forsikring ved nedsat erhvervsevne/arbejdsevne får du penge udbetalt, hvis din evne til at arbejde bliver meget mindre. 
 
Det kan være svært at takle, at du ikke kan arbejde som før. Har du sikret dig en løbende indtægt, har du i det mindste økonomien til at fortsætte dit liv så normalt som muligt. 
 
Du skal have mistet 2/3 af din erhvervsevne, eller hos nogle pensionsinstitutter halvdelen af din erhvervsevne, for at få udbetalt pension. Udbetalingen starter typisk først efter 3 måneder.

Det er som regel et krav, at du er uarbejdsdygtig i alle erhverv - ikke kun det erhverv, du er i. Udbetalingen fortsætter, indtil du eventuelt får det bedre, eller til pensionen udløber - typisk ved din pensionsalder. Udbetalingerne bliver beskattet som personlig indkomst.
 
Vær opmærksom på, at din pension kan have betydning for, hvad du kan få fra det offentlige. Er du i tvivl, om du er tilstrækkeligt sikret, så tal med dit pensionsselskab. ​
 
Du kan også købe en invalideforsikring, der udbetales som et engangsbeløb.

Visse kritiske sygdomme - økonomisk hjælp ved visse kritiske sygdomme

En kritisk sygdom er for eksempel blodprop i hjertet, sclerose og hjerneblødning og de fleste kræftformer. Rammes du af en sygdom, der er nævnt i din forsikring, får du en kontant skattefri udbetaling, når diagnosen er stillet. 
 
Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme, der er forsikret. Så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab. 

Du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til. Du behøver ikke bruge pengene til behandling af din sygdom. Du kan for eksempel bruge pengene til at indfri gæld, tage på rekreation eller indrette dit hjem efter sygdommens art.

 

Sundhedsforsikring - dækker udgifter til behandling, undersøgelse og genoptræning

En sundhedsforsikring dækker udgifter til undersøgelser, behandling, medicin og genoptræning på eksempelvis et privathospital. Det betyder, at du ikke skal vente så længe på behandling. Du kan derfor hurtigere komme tilbage til hverdagen.

Eksempler på dækninger i en sundhedsforsikring er: 

  • hospitalsophold og medicin
  • operationer
  • pacemaker
  • proteser og hjælpemidler
  • laboratorie- og røntgenundersøgelser
  • scanning
  • genoptræning
  • fysioterapeut og kiropraktor
  • psykolog
  • psykiater og krisehjælp
Der er forskellige regler fra selskab til selskab, så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit selskab.

Præmiefritagelse - du bliver fri for at betale til din pension, hvis du ikke kan arbejde 

Præmiefritagelse betyder, at du ikke længere skal indbetale til pensionsordningen, hvis du mister erhvervsevnen. Præmiefritagelsen betyder, at din pension ikke bliver mindre, fordi dine pensionsindbetalinger stopper. 
 
Præmiefritagelsen træder i kraft 3 måneder efter, at erhvervsevnen er nedsat med 2/3 eller mere. Den fortsætter, indtil du får det bedre, eller forsikringen udløber.

Se hvad den gode pension indeholder


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.