Tema
Debat

Ikke samme sygdom

Du kan ikke få udbetalt et beløb for din kritiske sygdom, hvis du tidligere i dit liv har haft den samme kritiske sygdom eller en lignende sygdom. Forsikringen dækker ikke tilbagefald i din sygdom

Du kan eksempelvis ikke få erstatning for en blodprop i hjertet, hvis du tidligere har haft en blodprop i dit hjerte, eller du tidligere har fået foretaget en bypass-operation eller en ballonudvidelse i hjertet.

Nogle pensionsselskaber har særlige regler for kræftsygdomme. Det betyder, at du i nogle tilfælde kan få en udbetaling for en kræftsygdom, selvom du tidligere har haft kræft. Det kræver, at du i en årrække ikke har fået en kræftdiagnose, og du ikke har haft nogen tilbagefald i sygdommen.

Du bør kontakte dit pensionsselskab, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at få en udbetaling, fordi du tidligere har haft en lignende kritisk sygdom.

Se listen med