Tema
Debat

Søg inden tidsfristen

Ligesom med alle andre forsikringer gælder de generelle forældelsesfrister også for forsikringen ved visse kritiske sygdomme

Det er forældelsesfrister, som er vedtaget af Folketinget. Loven er netop blevet ændret, så der fremover ikke kun er 2 år, men i stedet 3 års frist for at søge om udbetaling:

- For kritiske sygdomme, der er konstateret før 1. januar 2008, skal du søge om udbetaling inden 2 år.

- For kritiske sygdomme, der er konstateret efter 1. januar 2008, skal du søge om udbetaling inden 3 år.

Nogle selskaber håndhæver dog ikke forældelsesfristerne, hvis du stadig betaler til din forsikring ved visse kritiske sygdomme.

Du bør altid kontakte dit pensionsselskab, hvis du er usikker på, om det er for sent at søge om udbetaling for din kritiske sygdom.

Diagnose-tidspunkt er afgørende

Tidsfristen for hvornår du senest kan søge om udbetaling, bliver målt i forhold til det tidspunkt, lægen har stillet den endelige diagnose for din sygdom. Er datoen på din diagnose eksempelvis 1. juni 2011, skal du søge om udbetaling senest 31. maj 2014.
Kun tidspunktet for din diagnose er afgørende for, hvornår du senest kan søge om udbetaling. Det er eksempelvis uden betydning, hvornår du har været til forundersøgelse, hvornår du er blevet oplyst om diagnosen, hvornår du er blevet opereret, eller hvornår der sker forværringer af sygdommen.

Kun 6 måneders frist, hvis din forsikring er ophørt

Du skal være særlig opmærksom på at søge hurtigt om udbetaling, hvis du udtræder af din pensionsordning. Du har 6 måneder til at søge om udbetaling, fra den dag du ikke længere er med din gamle pensionsordning.

Nogle selskaber håndhæver ikke 6-måneders fristen.

Hvis du har fået bidragsfri dækning i dit pensionsselskab, er du stadig omfattet af forsikringen ved visse kritiske sygdomme. Din forsikring er ikke ophørt, og du har derfor længere frist end de 6 måneder til at søge om udbetaling.

Vær opmærksom hvis du skifter job

Ofte skifter folk pensionsselskab, når de får nyt job. Her er det vigtigt at være særligt opmærksom på at søge om udbetaling hurtigt.

Hvis din nye pensionsordning også har en forsikring ved visse kritiske sygdomme, dækker den forsikring kun sygdomme, som er konstateret efter det tidspunkt, din nye pensionsordning gælder fra.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.