Tema
Debat

Du kan investere din pension

Du kan investere din pension på flere måder

Din pension investeres i forskellige aktiver - obligationer, aktier, ejendomme mv. Den rente, du får på din pension, afhænger af afkastet på disse aktiver. I en gennemsnitsrentepension udjævner pensionsinstituttet afkastet over årene, så du får en stabil rente. I en markedsrentepension er renten i det enkelte år den samme som afkastet. Det vil sige, at renten svinger op og ned. 

Renten er vigtig, fordi den - sammen med størrelsen af dine indbetalinger - bestemmer, hvor meget din pension vokser med årene. Og dermed også, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension.

I nogle pensionsinstitutter kan du selv vælge, om du vil have en gennemsnitsrentepension, en markedsrentepension eller noget af begge. I alle tilfælde betaler du investeringsomkostninger. 

Gennemsnitsrente

  • Den rente, du får på din pension, er stabil fra år til år.
  • Renten er stabil, fordi overskud fra gode år sættes til side og bruges til at udligne renten i dårlige år.
  • Pensionsinstituttet bestemmer, hvordan pengene skal investeres.
  • Du har sikkerhed for, hvor stor en pension, du får udbetalt.

Markedsrente

  • Den rente, du får på din pension, svinger fra år til år.
  • Renten svinger, fordi den bestemmes af resultatet på aktiemarkedet mv. det enkelte år.
  • I nogle markedsrentepensioner kan du selv vælge, hvordan pengene skal investeres. I andre markedsrentepensioner bestemmer pensionsinstituttet, hvordan pengene skal investeres.
  • Der er en vis usikkerhed for, hvor stor en pension du får udbetalt.
  • Forsikringerne i din pensionsordning mod for eksempel invaliditet og tidlig død svinger ikke op og ned med markedsrenten.

Renten afhænger af hvilke aktiver, der er investeret i. Aktiver er for eksempel aktier, obligationer og ejendomme.

Hvad skal du vælge?

I nogle pensionsordninger kan du vælge, om din pension skal være en gennemsnitsrentepension, en markedsrentepension eller noget af begge.

Hvad du skal vælge afhænger ikke mindst af dit temperament. Er du helst på den sikre side - eller vil du gerne tage en chance? 

 

Eksempel på forrentning af pension med gennemsnitsrente og pension med markedsrente 

 

 

Tre spørgsmål kan hjælpe dig til at finde ud af, om en markedsrente eller gennemsnitsrente passer bedst til dig:

1. Vil du gerne vide med sikkerhed, hvad du får i pension?
2. Er du interesseret i investering?
3. Hvornår planlægger du at gå på pension?

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.