Tema
Debat

QA om kursværn

QA om kursværn

Når der sker store fald i værdien af de finansielle aktiver, kan der i pensionsordninger med gennemsnitsrenteprodukter blive indført et kursværn for at sikre, at kunder, der ønsker at flytte deres pensionsordning eller hæve den før tid, ikke efterlader et tab til de kunder, der bliver tilbage i ordningen. Kursværn er fastlagt i pensionsordningens vilkår og reguleret af lovgivningen.

 

Hvad er et kursværn?

Svar: Hvis et pensionsselskab har et kursværn, betyder det, at pensionsselskabet trækker en procentdel fra pensionskundens depot, hvis kunden vælger at få udbetalt eller flyttet pensionsordningen før tid – dvs. inden kunden har nået udbetalingsalderen for pensionsordningen. Kursværn er en del af de aftalebetingelser, der gælder for en pensionsordning. Kursværn er omfattet af lovgivningen, og det fremgår af både lovgivningen og Finanstilsynets praksis, at beregning af kursværn skal ske på betryggende og rimelige vilkår, jf. https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Afgoerelser/Afgoerelser-2010/FIL-20-21-Rimelige-betryggende-kursvaern-livsforsikring

 

Kan alle pensionsordninger blive omfattet af et kursværn?

Svar: Nej, det gælder ikke pensionsordninger med markedsrente, men de pensionsordninger, hvor pensionsselskabet har lovet kunden nogle garanterede ydelser – de såkaldte gennemsnitsrenteprodukter.

 

Skal jeg være nervøs, hvis mit pensionsselskab har indført kursværn?

Svar: Der opstår af og til   finansiel uro med store ændringer af kurserne på de finansielle aktiver. En pensionsopsparing foregår over en lang periode, hvor der vil være både op- og nedture på de finansielle markeder. Store fald vil på et tidspunkt blive afløst af stigninger. Kursværn indføres netop for, at store fald ikke skal betyde, at nogen kan forlade pensionsordningen i utide og efterlade ”regningen” for de store fald hos de tilbageværende kunder. Kursværn forhindrer spekulation mod fællesskabet. Kursværn er forholdsvist sjældent og det fjernes igen, når kurserne har rettet sig.

 

Hvordan ved jeg, om mit pensionsselskab har indført kursværn?

Svar: Kursværn indføres alene i pensionsordninger med garanterede ydelser – de såkaldte gennemsnitsrenteprodukter. Du kan kontakte dit pensionsselskab for at høre, om din pensionsordning er omfattet af et kursværn. Det er alene relevant for dig, hvis du ønsker at flytte din pensionsordning eller hæve den før tid. På F&P’s hjemmeside ligger en oversigt over de selskaber, der har aktiveret deres kursværn: https://www.forsikringogpension.dk/services/edi/kursvaern/

 

Hvorfor indfører et pensionsselskab kursværn?

Svar: Med pludselige, meget kraftige kursfald kan der opstå en situation, hvor markedsværdien af aktiverne i selskabet – aktier, obligationer m.v. – bliver lavere end værdien af kundernes depoter. Uden kursværn ville det være muligt for pensionskunder at hæve depotet, selvom værdien af investeringsaktiverne er lavere end værdien af kundernes depoter. Hvis alle kunder gør det, er der – indtil værdien af aktiverne atter har rettet sig – ikke penge nok til alle, og de kunder, der bliver tilbage, må dække tabet.

 

Hvad betyder det for min pensionsopsparing, at mit pensionsselskab indfører kursværn?

Svar: Et kursværn sikrer, at kunder, der bliver i et pensionsselskab, ikke bliver straffet økonomisk, når andre flytter. Kursværn påvirker ikke din pensionsopsparing ved pension, invaliditet eller dødsfald.

 

Hvad betyder et kursværn, hvis jeg ønsker at flytte min pensionsopsparing til et andet selskab?

Svar: Hvis du alligevel vælger at igangsætte en flytning af din pensionsordning, når dit pensionsselskab har kursværn, vil kursværnet blive fratrukket i din pensionsordnings værdi, inden dit pensionsselskab overfører pensionsordningen til dit nye pensionsselskab. Du vil derfor opleve, at din pensionsordnings værdi er lavere end det, du  kan se på din kontooversigt. Hvis pensionsselskabets kursværn er på 5 pct. og pensionsordningens værdi er på 500.000 kr., så vil dit pensionsselskab tilbageholde 25.000 kr. i kursværn og overføre 475.000 kr. til dit nye pensionsselskab.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.