Tema
Debat

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem består af

  • offentlige og lovbestemte pensioner
  • pensioner, der er oprettet gennem arbejdspladsen
  • pensioner, der er oprettet individuelt.

Offentlige og lovbestemte pensioner

De offentlige og lovbestemte pensioner skal sikre alle danskere en vis indkomst, når de ikke længere kan arbejde.

De offentlige og lovbestemte pensioner er

  • Folkepension 
  • Efterløn 
  • Førtidspension 
  • Arbejdsmarkeds Tillægspension 
  • Supplerende  arbejdsmarkedspension 
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

Pensioner gennem arbejdspladsen

Pensioner oprettet gennem arbejdspladsen kaldes typisk arbejdsmarkedspensioner.

Arbejdsmarkedspensioner

Arbejdsmarkedspensioner er enten oprettet på grundlag af en kollektiv overenskomst på et fagområde eller gennem en aftale på den enkelte arbejdsplads.

Du har typisk både ret og pligt til at være med i ordningerne. Det betyder fx, at alle, uanset helbred har ret til at være med, og at du ikke kan melde dig ud af ordningen. I nogle pensionsordninger har helbredet betydning for de vilkår, du bliver medlem på. Det obligatoriske og solidariske element betyder, at arbejdsmarkedspensioner er relativt billige at drive.

Indbetaling til en arbejdsmarkedspension sker som hovedregel som en procentdel af lønnen. Det fremgår af overenskomsten eller aftalen mellem arbejdspladsen og pensionsinstituttet, hvor meget hver af parterne indbetaler. Det mest almindelige er, at arbejdsgiveren betaler 2/3 af beløbet og medarbejderen 1/3.

En arbejdsmarkedspension skal sikre, at du får en rimelig indtægt, når du går på pension. Derudover sikrer den også dig og dine arvinger økonomisk, hvis du mister din erhvervsevne eller dør inden pensionsalderen.

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension er en særlig type arbejdsmarkedspension for tjenestemænd, der er ansat i det offentlige. Reglerne og beløbene er fastsat ved lov.

En tjenestemandspension skal sikre, at du får en rimelig indtægt, når du går på pension. Derudover sikrer den også dig og dine arvinger økonomisk, hvis du mister din erhvervsevne eller dør inden pensionsalderen.

Individuelle pensioner

Individuelle pensioner er pensioner, som du opretter selv ud fra dine egne ønsker og behov. Enten som et supplement til de dækninger du har i din arbejdsmarkedspension og pensionerne gennem det offentlige. Eller fordi du ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension, fx hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.