Følgende pensionsinstitutter udbyder en eller flere former for pensionsordninger
 • Liv - og pensionsforsikringsselskaber
 • Pensionskasser
 • Pengeinstitutter

Liv – og pensionsselskaber

Kundekreds

 • Arbejdsmarkedspensionskunder, hvor en organisation opretter en kollektiv pensionsordning for sine medarbejdere
 • Arbejdsmarkedspensionskunder, hvor en virksomhed opretter en kollektiv pensionsordning for sine medarbejdere
 • Individuelle kunder

Ejerskab og medbestemmelse

 • Aktionærer, fx et børsnoteret aktieselskab eller et datterselskab af et forsikringsselskab eller bank. Alle kan blive individuelle kunder her.
 • Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i fællesskab som arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber. Her kan man kun blive kunde gennem sit job.

Fælles regler
Selskabets generalforsamling, som er selskabets aktionærer – eller i visse tilfælde selskabets repræsentantskab - vælger bestyrelsen for selskabet.

Pensionskasser
Der er to typer pensionskasser: Tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Tværgående pensionskasser
Tværgående pensionskasser er foreninger eller sammenslutninger af medlemmer, der er etableret af de fagforeninger, der repræsenterer kassens medlemmer. Ofte har også arbejdsgivernes organisation været med.

Kundekreds:

 • Personer i en bestemt branche, fx Pensionskassen for Sygeplejersker
 • Person med en bestemt uddannelse, fx Økonomernes Pensionskasse

Ejerskab og medbestemmelse

 • Helt og fuldt af medlemmerne

Medlemmerne vælger typisk halvdelen af bestyrelsen. Fagforeningen og i nogle tilfælde arbejdsgiverorganisationen vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer på baggrund af vedtægterne.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlinger. I nogle tilfælde deltager også delegerede valgt af og blandt medlemmerne.  

Firmapensionskasser
Firmapensionskasser er pensionskasser, hvor kun ansatte i en specifik virksomhed kan blive medlemmer. Der eksisterer kun ganske få mindre firmapensionskasser i Danmark.

Pengeinstitutter

Et pengeinstitut er

 • en bank, som er et aktieselskab
 • en sparekasse, som er en selvejende institution
 • en andelskasse, som er et andelsselskab

Kundekreds

 • Individuelle pensionskunder
 • Enkelte arbejdsmarkedspensioner for personer i udvalgte job.

Særligt i relation til pension
I et pengeinstitut kan du en ratepension eller en aldersopsparing. Opsparingen placeres på en konto, enten kontant, i puljer eller i et depot, hvor du kan investere i værdipapirer.

Eventuelle behov og ønsker om udbetalinger ved tab af erhvervsevne eller død forinden eller livrenter formidler pengeinstituttet gennem samarbejde med et eller flere forsikringsselskaber. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.