Tema
Debat

Vil du gerne med sikkerhed give hvad du får i pension?

Vil du vide med sikkerhed, hvad du får i pension?

 

Ja

En gennemsnitsrentepension giver dig sikkerhed for, at du som minimum får et bestemt beløb udbetalt hver måned som pensionist. Det kan være en god pension for dig, der lægger størst vægt på stabilitet og forudsigelighed. Sikkerheden kan være en fordel, når du planlægger, hvilken bolig, du vil have, og hvad du har lyst til at lave som pensionist. 

Din sikkerhed er pensionsinstituttets risiko. Sikkerheden betyder, at pensionsinstituttet skal investere mere forsigtigt end i en markedsrentepension, hvor du selv bærer risikoen. Forsigtige investeringer giver et forventet lavere afkast. 

I nogle markedsrentepensioner kan man få en garanti. Det betyder, at den pension, du får udbetalt, ikke kan falde under et bestemt niveau, uanset hvordan det går på aktiemarkedet mv. En garanti har en pris og vil alt andet lige betyde, at du får en mindre pension. Dermed kan man kombinere forventningen om et højere afkast, med ønsket om en vis forudsigelighed. 

Nej

Når det ikke er vigtigt for dig at have sikkerhed for en bestemt pension, kan markedsrentepension være en god pension for dig. Markedsrentepensionen er for dig, der er villig til at løbe en større risiko for på sigt at kunne forvente et højere afkast. 

Der findes markedsrentepensioner, hvor du kan vælge mellem forskellig størrelse risiko. Forskellige aktiver har forskellig risiko. Generelt regner man med, at aktier har større risiko end obligationer. Sammensættes investeringerne, så der købes færre aktier og flere stabile aktiver som danske realkreditobligationer, får du en lavere risiko. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.